نور و مي نور

2- موجب عمل غذاسازي گياهان مي شود. 2- چشمه نور نقطه اي: اگر صفحه اي از مقوا را كه روي آن روزنه ي كوچكي ايجاد شده است، درمقابل چراغ روشني قراردهيم، نور چراغ پس از گذشتن از روزنه منتشر مي شود و روزنه مانند يك چشمه نور كوچك عمل مي كند

2022-12-03
    مصر و الكاميرون مباشر القناة الفرنسية
  1. نور در فلسفه سهروردي
  2. انستغرام
  3. EduWave - دخول :: نظام نور
  4. ادامه مطالب