مبتدأ و خبر مرفوع

این حروف بر سر مبتدا و خبر داخل می‌شود و مبتدا را به عنوان اسمِ خود نصب داده و باعث مرفوع شدن خبر می‌شود. *مبتدا و خبر تقريباً همان نهاد و گزاره فارسي هستند

2022-12-03
    موعد مباراة الزمالك و كابس يونايتد و القنوات الناقلة
  1. article
  2. ومن: اسم موصول مفعول به
  3. هذا مکانٌ نظیفٌ
  4. الواو = حسب ما قبلها