ره وه ز جه زا ٢٠١٦

٢٠٢١. تکایه وه ره بو لامان خه لکانی تر بناسه و پشتگیری به ده ست بینه، ئیمه هه روه ها خه لکی شاره زا و زانامان هه یه که هاوکاری په نابه ران ده که ن گه ر گرفتیکیان هه بیت له باره ی خانووبه ره و یارمه تیه

2022-12-07
    مشرف بالانجليزي
  1. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide
  2. Video Bora
  3. كه‌ریم موده‌ریس
  4. 06
  5. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide
  6. 1:00
  7. هەرکەسێ بڤێت کوردستانێ داگیر کەت
  8. 0:55